Rehabilitacja kolana

  • Rehabilitacja Kolana Warszawa

 

Rehabilitacja kolana – urazy stawu kolanowego


Rehabilitacja kolana jest jednym z najtrudniejszych procesów rehabilitacji. Wymaga dużej wiedzy teoretycznej popartej doświadczeniem w praktycznej pracy z pacjentem.

Rehabilitacja kolana – anatomia:

Anatomia kolanaStaw kolanowy to największy i najbardziej złożony staw w organizmie człowieka, a zaraz po stawie skokowym najbardziej narażony na urazy i przeciążenia. Łączy on kość udową z kością piszczelową. Z racji tego, iż te kości, jak w żadnym innym stawie, do siebie nie pasują, rolę łącznika pogłębiającego powierzchnię stawową pełnią łąkotki – boczna i przyśrodkowa. Są to półksiężycowate chrząstki, wyższe po stronie zewnętrznej i zwężające się do środka, płaskie od spodu – pasujące do powierzchni stawowej plateau piszczeli i wklęsłe na wierzchu aby dobrze otaczać i stabilizować wypukłe powierzchnie stawowe kłykci kości udowej. Pozwalają na dokładne spasowanie powierzchni stawowych, dzielą staw na dwa piętra oraz pełnią rolę amortyzatorów. Łąkotka przyśrodkowa jest większa w kształcie litery C, w środkowej zewnętrznej części połączona z więzadłem pobocznym piszczelowym w związku z czym bardziej ustabilizowana i mniej ruchoma, końce łąkotki bocznej leżą blisko siebie, tworząc prawie O, nie jest połączona z więzadłem pobocznym strzałkowym w związku z czym jest bardziej ruchoma i mniej narażona na uszkodzenia. W trakcie ruchu łąkotki przesuwają się razem z kłykciami kości udowej po powierzchni stawowej kości piszczelowej. W trakcie ruchu zgięcia kolana, łąkotki przesuwają się ku tyłowi i wtedy bardziej obciążone są rogi tylne łąkotek, podczas ruchu wyprostu obie łąkotki przesuwają się do przodu i większe obciążenie jest na rogach przednich.

W przedniej ścianie stawu występuje rzepka, która pełni rolę trzeszczki, zwiększając ramię działania siły mięśnia czworogłowego. Staw kolanowy ze wszystkich stron wzmocniony jest więzadłami. Z przodu stabilizowane jest przez mięsień czworogłowy którego ścięgno przechodzi w więzadło rzepki, po bokach więzadło przyśrodkowe (poboczne piszczelowe) i więzadło poboczne (poboczne strzałkowe), tylna część kolana nie ma większych więzadeł, za to od środka głównymi stabilizatorami kolana, są grubości ołówka więzadła krzyżowe – przednie i tylne. Więzadło rzepki jest przedłużeniem ścięgna mięśnia czworogłowego które zrastając się z rzepką przechodzi w więzadło rzepki które przyczepia się do guzowatości kości piszczelowej. Więzadło poboczne piszczelowej biegnie od kłykcia przyśrodkowego kości udowej, do kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej, jest płaskie i szerokie i w środkowej części przyczepia się do torebki stawowej i łąkotki przyśrodkowej. Więzadło poboczne strzałkowej jest cieńsze okrągłe i biegnie od nadkłykcia bocznego kości udowej i kończy się na głowie strzałki. Więzadła poboczne uniemożliwiają ruchy boczne kolana i najbardziej napięte w wyproście kolana


Najczęstsze urazy stawu kolanowego

Do najczęstszych urazów z powodów których pacjenci zgłaszają się na rehabilitację kolana są urazy skrętne, które zazwyczaj kończą się uszkodzeniem więzadeł przyśrodkowego i krzyżowego przedniego. Z powodu uszkodzenia stabilizatorów przyśrodkowych, kolano ma większą tendencję do koślawienia i uciekania w tym kierunku. Rehabilitacja kolana w tym wypadku ma za zadanie wzmocnienie tychże stabilizatorów – głównie głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego. Ma to zapobiec ponownym urazom skrętnym, ale także bocznemu przyparciu rzepki.

Rehabilitacja kolana po urazie skrętnym, bazuje na ćwiczeniach proprioceptywnych, które pozwalają na reedukację nerwowo – mięśniową, zapobiegając nieprawidłowym wzorcom ruchowym oraz spadkowi koordynacji, a także wyuczenie możliwie szybkiej reakcji obronnej na prawdopodobny uraz.


Bóle przeciążeniowe

W przypadku bólów przeciążeniowych, czyli kiedy do żadnego urazu nie doszło, a mimo to po wysiłku, dłuższym chodzeniu, podczas schodzenia ze schodów – kolano boli.

Rehabilitacja kolana bazuje wtedy na zoptymalizowaniu pracy organizmu po uprzednim określeniu dysfunkcji. Zazwyczaj powodem jest dysbalans pracy mięśni wynikający z zaburzeń biomechanicznych.

Zapraszamy pacjentów z dzielnic Warszawa Bemowo, Warszawa Bielany, Warszawa Żoliborz na kompleksową rehabilitację kolana