Rekonstrukcja ACL

  • Rekonstrukcja ACL
  • Rehabilitacja Warszawa

 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)


Po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) postępowanie uzależnione jest od trybu życia, poziomu aktywności fizycznej, wieku oraz oczekiwań pacjenta.

W niektórych wypadkach możliwe jest osiągnięcie względnej stabilności kolana bez konieczności wykonywania rekonstrukcji ACL. Można to osiągnąć poprzez ciągłe ćwiczenia wzmacniające i propriocepcji. Taki trening pozwala na względnie normalne funkcjonowanie, zmniejsza możliwość uciekania kolana, lecz zazwyczaj nie jest wystarczające do uprawiania sportów wyczynowo. W takich wypadkach, a szczególnie gdy kolano mimo wzmacniania wciąż ucieka, aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego zniszczenia chrząstki i łąkotek, należy wykonać rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego.


Ze względu na rodzaj użytego do rekonstrukcji materiału, możemy wyróżnić przeszczepy:

  • AUTOGENICZNE – własne ścięgna pobierane od pacjenta w trakcji rekonstrukcji, do najpopularniejszych zaliczamy przeszczepy
  • ze ścięgien dołu podkolanowego tzw. hamstrings – mm. półścięgnistego i smukłego (ST-G)
  • z więzadła rzepki – 1/3 środkowa część więzadła pobrana z bloczkami kostnymi z rzepki i guzowatości kości piszczelowej (B-PT-B)
  • z mięśnia czworogłowego – 1/3 środkowa cześć ścięgna mięśnia z bloczkiem kostnym z rzepki (QT-PB)
  • ALLOGENICZNE – od dawców z banku tkanek, najczęściej materiałem do przeszczepu jest ścięgno Achillesa czy więzadło rzepki
  • SYNTETYCZNE – wykonane z tworzyw sztucznych np. metodą LARS. Wykonana w szybkim czasie od urazu wykorzystuje właściwości regeneracyjne uszkodzonego więzadła.
  • INTERANAL BRACING – metoda szycia więzadła krzyżowego przedniego bez konieczności pobierania przeszczepu, dodatkowo wzmacniająca więzadło.

Dwupęczkowość więzadła krzyżowego zapewnia stabilność przednią kolana w jego całym zakresie ruchu, a także stabilność rotacyjną stawu. Rekonstrukcja ACL metodą dwupęczkową, pozwala na jak najbardziej anatomiczne odwzorowanie przebiegu i budowy tego więzadła oraz zapewnia bardziej równomierne przenoszenie napięć w więzadle.