📞
INFORMACJE I ZAPISY
791 393 050

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

  1. Strona Główna
  2. »
  3. Prywatne: Rehabilitacja kolana
  4. »
  5. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego...
{alt}

Po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) postępowanie uzależnione jest od trybu życia, poziomu aktywności fizycznej, wieku oraz oczekiwań pacjenta.

W niektórych wypadkach możliwe jest osiągnięcie względnej stabilności kolana bez konieczności wykonywania rekonstrukcji ACL. Można to osiągnąć poprzez ciągłe ćwiczenia wzmacniające i propriocepcji. Taki trening pozwala na względnie normalne funkcjonowanie, zmniejsza możliwość uciekania kolana, lecz zazwyczaj nie jest wystarczające do uprawiania sportów wyczynowo. W takich wypadkach, a szczególnie gdy kolano mimo wzmacniania wciąż ucieka, aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego zniszczenia chrząstki i łąkotek, należy wykonać rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego.

Ze względu na rodzaj użytego do rekonstrukcji materiału, możemy wyróżnić przeszczepy:

AUTOGENICZNE – własne ścięgna pobierane od pacjenta w trakcji rekonstrukcji, do najpopularniejszych zaliczamy przeszczepy

ze ścięgien dołu podkolanowego tzw. hamstrings – mm. półścięgnistego i smukłego (ST-G)

z więzadła rzepki – 1/3 środkowa część więzadła pobrana z bloczkami kostnymi z rzepki i guzowatości kości piszczelowej (B-PT-B)

z mięśnia czworogłowego – 1/3 środkowa cześć ścięgna mięśnia z bloczkiem kostnym z rzepki (QT-PB)

ALLOGENICZNE – od dawców z banku tkanek, najczęściej materiałem do przeszczepu jest ścięgno Achillesa czy więzadło rzepki

SYNTETYCZNE – wykonane z tworzyw sztucznych np. metodą LARS. Wykonana w szybkim czasie od urazu wykorzystuje właściwości regeneracyjne uszkodzonego więzadła.

INTERANAL BRACING – metoda szycia więzadła krzyżowego przedniego bez konieczności pobierania przeszczepu, dodatkowo wzmacniająca więzadło.

Dwupęczkowość więzadła krzyżowego zapewnia stabilność przednią kolana w jego całym zakresie ruchu, a także stabilność rotacyjną stawu. Rekonstrukcja ACL metodą dwupęczkową, pozwala na jak najbardziej anatomiczne odwzorowanie przebiegu i budowy tego więzadła oraz zapewnia bardziej równomierne przenoszenie napięć w więzadle.

{alt}

Jeśli każda aktywność kończy się cierpieniem

Zadzwoń i umów się na wizytę, szybko podjęta rehabilitacja radykalnie skraca czas powrotu do zdrowia.