INFORMACJE I ZAPISY
791 393 050

Zespół ciasnoty podbarkowej

  1. Home
  2. /
  3. Rehabilitacja Warszawa
  4. /
  5. Zespół ciasnoty podbarkowej
Zespół ciasnoty podbarkowej

Zespół ciasnoty podbarkowej inaczej nazywany konfliktem podbarkowym. To bardzo częste schorzenie, powodujące ból na przednio bocznej części stawu ramiennego. Odpowiedzialne za ponad połowę problemów dotyczących barków. Bardzo często mylnie jest diagnozowane jako zespół bolesnego barku – czyli wszystkiego i niczego.

Prawidłowe funkcjonowanie kompleksu barkowego, zależne jest od prawidłowej pracy stawów. Ramiennego, mostkowo – obojczykowego i barkowo – obojczykowego. A także otaczających je torebki stawowej, więzadeł i mięśni.

Konflikt podbarkowy

Staw ramienny składa się z kości ramiennej, łopatki i obojczyka. Łopatka tworzy panewkę stawu, dla głowy kości ramiennej. Ze względu na to iż panewka jest mniejszych rozmiarów niż głowa kości ramiennej. Bardzo ważna jest prawidłowa praca struktur stabilizujących. Centruje ona głowę kości ramiennej w panewce łopatki. Należą do nich ścięgna stożka rotatorów, oraz torebka stawowa wraz z obrąbkiem. Pełni rolę “uszczelki”. Dociskając głowę kości ramiennej do panewki łopatki. Stożek rotatorów, nazywany też pierścieniem rotatorów. To ścięgna mięśni zaczynających się na łopatce. Biegnących do przodu, boku i tyłu głowy kości ramiennej. Istotnym elementem jest kaletka maziowa. Znajdująca się między ścięgnami stożka rotatorów a wyrostkiem barkowym łopatki. Kaletka jest poduszką, która chroni ścięgna aby te nie przetarły się pracując na skrzyżowaniu z innymi ścięgnami lub na kości.

Cały problem zespołu cieśni podbarkowej opiera się o konflikt struktur przestrzeni podbarkowej. Jest to przestrzeń ogranicznona od góry przez : wyrostek kruczy i barkowy łopatki. Łączączy więzadło kruczo – barkowe. Od dołu ograniczone jest przez głowę kości ramiennej i część guzka większego. Przestrzeń między pomiędzy tymi strukturami powinna wynosić około 10mm. W momencie gdy zostaje zaburzona anatomia pracy tego stawu – do głównych przyczyn należy złe ustawienie łopatki. Dysbalans mieśniowy (głównie osłabienie mięśni stabilizujących łopatkę, stożka rotatorów i patologiczne napięcie mięśnia czworobocznego). Zła praca lub uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego. Przestrzeń podbarkowa zmniejsza się i dochodzi do konfliktu. Ucisk struktur w niej przebiegający (kaletki podbarkowej, mieśni stożka rotatorów, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia) prowadzi do występowania bólu w tym miejscu.

Leczenie zespołu ciasnoty pod barkowej Warszawa Bemowo Bielany Żoliborz

Najlepszą diagnostyką w zespół ciasnoty podbarkowej jest wykonanie badania USG, na którym widać tkanki miękkie. Głównie z nimi jest problem. Ból może być spowodowany:

Zapaleniem ścięgien lub uszkodzeniem stożka rotatorów

Zapaleniem kaletki – robi się obrzęknięta (zwężając przestrzeń podbarkową) i tkliwa

Ucisk wyrostka barkowego na ścięgna rotatorów i kaletkę. Przewlekle może doprowadzić do przerwania tych ścięgien


Głównym działaniem jest rehabilitacja . Polega na zmniejszeniu stanu zapalnego, a następnie pracą nad ustabilizowaniem łopatki. Prawidłowym ułożeniu i wyuczeniem prawidłowego stereotypu pracy ręki.

Jeśli każda aktywność kończy się cierpieniem

Zadzwoń i umów się na wizytę, szybko podjęta rehabilitacja radykalnie skraca czas powrotu do zdrowia.