Zespół Ciasnoty Podbarkowej

  • Zespół Ciasnoty Podbarkowej
  • Rehabilitacja Warszawa

 

Zespół ciasnoty podbarkowej


konflikt podbarkowyZespół ciasnoty podbarkowej inaczej nazywany konfliktem podbarkowym, jest to bardzo częste schorzenie, powodujące ból na przednio bocznej części stawu ramiennego,odpowiedzialne za ponad połowę problemów dotyczących barków. Bardzo często mylnie jest diagnozowane jako zespół bolesnego barku – czyli wszystkiego i niczego.

Prawidłowe funkcjonowanie kompleksu barkowego, zależne jest od prawidłowej pracy stawów: ramiennego, mostkowo – obojczykowego i barkowo – obojczykowego, a także otaczających je torebki stawowej, więzadeł i mięśni.


Staw ramienny składa się z kości ramiennej, łopatki i obojczyka. Łopatka tworzy panewkę stawu, dla głowy kości ramiennej. Ze względu na to iż panewka jest mniejszych rozmiarów niż głowa kości ramiennej, bardzo ważna jest prawidłowa praca struktur stabilizujących i centrujących głowę kości ramiennej w panewce łopatki. Należą do nich ścięgna stożka rotatorów, oraz torebka stawowa wraz z obrąbkiem który pełni rolę “uszczelki” dociskając głowę kości ramiennej do panewki łopatki. Stożek rotatorów, nazywany też pierścieniem rotatorów, to ścięgna mięśni zaczynających się na łopatce, biegnących do przodu, boku i tyłu głowy kości ramiennej. Istotnym elementem jest kaletka maziowa, znajdująca się między ścięgnami stożka rotatorów a wyrostkiem barkowym łopatki. Kaletka jest poduszką, która chroni ścięgna aby te nie przetarły się pracując na skrzyżowaniu z innymi ścięgnami lub na kości.


Cały problem zespołu cieśni podbarkowej opiera się o konflikt struktur przestrzeni podbarkowej. Jest to przestrzeń ogranicznona od góry przez : wyrostek kruczy i barkowy łopatki, łączące je więzadło kruczo – barkowe, a od dołu ograniczone jest przez głowę kości ramiennej i część guzka większego. Przestrzeń między pomiędzy tymi strukturami powinna wynosić około 10mm. W momencie gdy zostaje zaburzona anatomia pracy tego stawu – do głównych przyczyn należy złe ustawienie łopatki, dysbalans mieśniowy (głównie osłabienie mięśni stabilizujących łopatkę, stożka rotatorów i patologiczne napięcie mięśnia czworobocznego), zła praca lub uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego – przestrzeń podbarkowa zmniejsza się i dochodzi do konfliktu i ucisku struktur w niej przebiegających (kaletki podbarkowej, mieśni stożka rotatorów, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia)


Najlepszą diagnostyką w tym wypadku jest wykonanie badania USG, na którym widać tkanki miękkie, bo głównie z nimi jest problem. Ból może być spowodowany:

  • Zapaleniem ścięgien lub uszkodzeniem stożka rotatorów
  • Zapaleniem kaletki – robi się obrzęknięta (zwężając przestrzeń podbarkową) i tkliwa
  • Ucisk wyrostka barkowego na ścięgna rotatorów i kaletkę – przewlekle może doprowadzić do przerwania tych ścięgien

Głównym działaniem jest rehabilitacja , która polega na zmniejszeniu stanu zapalnego, a następnie pracą nad ustabilizowaniem łopatki w prawidłowym ułożeniu i wyuczeniem prawidłowego stereotypu pracy ręki.