Zerwanie Więzadła Krzyżowego Przedniego

 • Zerwanie Więzadła Krzyżowego Przedniego
 • Rehabilitacja kolana Warszawa

 

Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego – ACL


Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego - ACLWięzadło krzyżowe przednie ( ACL – Anterior Cruciate Ligament ), usytuowanie wewnątrzstawowo, zajmuje około 60% przestrzeni dołu międzykłykciowego. Zaczyna się owalnym przyczepem, na wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej (przy jego brzegu tylnym). Biegnie w dół do przodu i przyśrodkowo, kończąc w polu międzykłykciowym kości piszczelowej, przyczepem o kształcie półksiężyca.

Głównym zadaniem ACL jest zapobieganie ruchom przednim i rotacyjnym piszczeli względem kości udowej. Ogranicza nadmierne zgięcie i wyprost kolana. Pełni dość istotną funkcję w przekazywaniu informacji z receptorów występujących w więzadle na temat aktualnego położenia stawu. Zdrowe więzadło krzyżowe przednie przekazuje informację ponad 4 razy szybciej, co pozwala w momencie ewentualnego urazu na szybszą reakcję i uniknięcie bądź zminimalizowanie uszkodzeń.

Wstępne napięcie ACL podczas ruchu zgięcia zapoczątkowuje napięcie w PCL ( więzadłem krzyżowy tylnym ) i odwrotnie. Więzadła krzyżowe wspomagają zmianę ruchu toczenia w ruch ślizgowy. Brak jednego zaburza pracę drugiego. Brak więzadła krzyżowego przedniego, powoduje podwichnięcie piszczeli, a tym samym zwiększony nacisk na rogi tylne łąkotek – szczególnie przyśrodkowej.


Więzadło krzyżowe przednie zbudowane jest z dwóch pęczków:

 • Przednio przyśrodkowego – napina się najbardziej przy ugiętym kolanie (część najbardziej podatna na urazy)
 • Tylno bocznego – najbardziej napięty w wyproście

Najczęściej spotykanym mechanizmem urazu ACL jest uraz skrętny, przy ustabilizowanej stopie i lekko ugiętym kolanie – zazwyczaj jest to nagły skręt ciała (najczęściej jest to uraz z koślawienia, występuje wtedy triada urazów – uszkodzenie ACL, więzadła pobocznego piszczelowego, łąkotki przyśrodkowej). Inne powody uszkodzenia to gwałtowny przeprost, nagłe zatrzymanie lub przewlekłe i stopniowe urazy więzadła.

Należy pamiętać, że po całkowitym zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego nie ma ono możliwości zregenerowania się, gdyż jego końce bardzo szybko ulegają degeneracji (ok 3 tyg).


Główne objawy uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego to:

 • Uczucie niestabilności, niepewności kolana
 • “Uciekanie” kolana, powtarzające się podwichnięcia
 • Obrzęk który może pojawić się z opóźnieniem nawet 24h, a krwiak nawet do 48h.
 • Ból kolana
 • Dodatni wynik testu Lachmanna, testu szuflady (świeżo po urazie wynik tego testu może być zaburzony poprzez wzmożone, obronne napięcie mięśniowe czy duży obrzęk kolana)

Przyczyny i czynniki ryzyka uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego:

  • Ruch ścinający, rotujący często przy jednonożnym lądowaniu – większość urazów ACL jest urazami bezkontaktowymi, które dotyczą nagłego zahamowania ruchu, ścinającej siły rotującej, czy niestabilnego lądowania na jednej nodze.
  • Wcześniejszy uraz więzadła krzyżowego przedniego – jeśli więzadło było wcześniej uszkodzone,czy poprzez sumujące się mikro urazy, czy częściowo naderwane, prawdopodobieństwo jego zerwania przy kolejnym urazie jest większe.
  • Płeć żeńska – kobiety są narażone 5 krotnie częściej na możliwość zerwania ACL, między innymi ze względu na budowę anatomiczną, czy co miesięczne wahania hormonalne.
  • Wiek – największe ryzyko zerwania ACL jest pomiędzy 15 a 45 rokiem życia, ze względu na częstszy udział w aktywnościach fizycznych w tym okresie.
  • Zewnętrzna siła działająca na kolano – zwykle przy urazach kontaktowych do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego dochodzi w momencie gdy zewnętrzna siła powoduje przeprost lub częściej koślawienie kolana (uderzenie z boku).

Konsekwencje uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego kolana:

 • W początkowym okresie uczucie niestabilności kolana,
 • Powtarzające się epizody bolesnych podwichnięć kolana
 • Długofalowo doprowadza do uszkodzenia łąkotek, głównie ich rogów tylnych z powodu zachwiania równowagi pracy stawu
 • Szybsze ścieranie i uszkodzenie chrząstki stawowej

 

Schemat rehabilitacji po uszkodzeniu ACL jest w dużej mierze uzależniony od trybu życia, poziomu aktywności fizycznej, wieku oraz oczekiwań pacjenta.

Postępowaniem przedoperacyjnym, czy też przede wszystkim w przypadku gdy zerwane więzadło kolana nie będzie rekonstruowane, jest wzmacnianie mięśni otaczających staw z zachowaniem równowagi mięśniowej oraz ćwiczenia propriocepcji – mające na celu wyuczenie organizmu reakcji na brak równowagi i zagrożenia wynikające z niestabilnego podłoża.

Rehabilitacja kolana po zerwaniu ACL przedoperacyjna ma za zadanie doprowadzenie nogi do jak najlepszej kondycji siłowej i funkcjonalnej oraz wyćwiczenie możliwie jak największego zakresu ruchu. Operacja zawsze wiążę się z kolejnym osłabieniem mięśni i ograniczeniem zakresu ruchu kolana, dlatego warto przejść etap rehabilitacji kolana przed zabiegiem. Doświadczenie pokazuje, że w im lepszym stanie pacjent “położy się na stół”, tym szybciej i łatwiej wróci do pełnej sprawności.