eMKa Rehabilitacja Warszawa Bemowo
INFORMACJE I ZAPISY
791 393 050

Rehabilitacja wad postawy

  1. Strona Główna
  2. »
  3. Rehabilitacja Warszawa
  4. »
  5. Rehabilitacja wad postawy
Rehabilitacja wad kręgosłupa Warszawa Bemowo Bielany Żoliborz

Prawidłowa postawa ciała to prawidłowa rehabilitacja wad postawy ukształtowanie fizyczne i psychiczne człowieka. To optymalna równowaga i stabilność ciała. Która formuje optymalną wydolność statyczno-dynamiczną organizmu oraz prawidłowe ułożenie. Działanie organów wewnętrznych, przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym dla mięśni. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu poszczególnych części ciała. Postawa zależy od równomiernego rozwoju i działania poszczególnych grup mięśniowych. Każde dysproporcje w rozwoju tego układu, zaburza stabilność kręgosłupa, co powoduje szereg zmian, a w efekcie końcowym wadę postawy.

Można rozróżnić dwa główne okresy, w których organizm narażony jest na powstawanie wad i kiedy się one najczęściej ujawniają. Pierwszy taki moment przypada na okres zmiany trybu codziennego funkcjonowania dziecka – tzn. w momencie pójścia do szkoły (6 – 7 lat). Zmniejsza się ilość codziennego ruchu, na rzecz czasu spędzonego w ławce, statycznie, w niekoniecznie prawidłowej pozycji. Wyrabiają się nawyki i kompensacje. Drugim momentem jest okres pokwitania, który wiąże się z intensywnym skokiem wzrostu. Najpierw rosną kości długie, tj. nogi ręce, a dopiero po około roku “nadrabia” tułów. Dodatkowym utrudnieniem dla organizmu jest fakt, że najpierw rośnie układ kostny a dopiero po paru miesiącach, następuje współmierny przyrost masy mięśniowej. Na skutek tej dysproporcji powstają zaburzenia równowagi, związane ze zmianą położenia środka ciężkości ciała. Dodatkowo powielane złe nawyki powtarzane codziennie “w ławce”, potęgowane osłabioną siłą mięśniową wynikającą z niejedno czasowego rozwoju układów kostnego i mięśniowego organizmu, pogłębiają ewentualną wadę.

Najprostszy podział wad postawy mówi o wadach prostych i złożonych. Do wad prostych, nazywanych błędami postawy, zaliczamy pojedyncze odchylenia od normy, nie wpływające na kształt kręgosłupa. Należą do nich odstające łopatki, asymetryczne ustawienie barków czy klatki piersiowej. Wady złożone, to odchylenia wpływające na zmianę ukształtowania kręgosłupa. Do najpopularniejszych należą plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie, skoliozy (boczne skrzywienia kręgosłupa), klatka piersiowa kurza, lejkowata, kolana koślawe, szpotawe, stopa płaska, płasko – koślawa, nadmiernie wydrążona, końsko – szpotawa.

Rehabilitacja wad postawy Warszawa Bemowo Bielany Żoliborz
Rehabilitacja postawy Warszawa Bemowo Bielany Żoliborz

Rehabilitacja wad postawy

Wady postawy dotyczą nie tylko dzieci. O tyle łatwiej, że na rosnący organizm można jeszcze wpłynąć. W mniejszym lub większym stopniu wyprowadzić wadę, ponad to, póki organizm się rozwija i jest miękki, rzadko kiedy reaguje bólem. Największy problem z wadami postawy mają dorośli. Dorosły organizm jest już ukształtowany i sztywny, osoby dorosłe są mniej aktywne ruchowo i przez szereg lat powtarzają. Utrwalają złe codzienne nawyki i kompensacje.

Profilaktyka jest najlepszym lekarstwem zapobiegającym dolegliwościom wynikającym z zaburzeń czynności organizmu. Nie korygowane za młodu wady postawy, przez wiele lat są bezobjawowo tolerowane przez organizm. Z czasem prowadzą do powstawania nieodwracalnych i sukcesywnie pogłębiających się deformacji. Wpływają na szybszą progresję zmian zwyrodnieniowych i niewydolności.

Chcąc przeciwdziałać wadom postawy, należy pamiętać, że nasz organizm działa jako jedna całość. Wada na jednym poziomie wpływa na wytworzenie kompensacji i przeciążenia sąsiadujących struktur. Rehabilitacja wad postawy ma za zadanie korygować postawę i przywrócić możliwe jak największy balans i równowagę pracy organizmu. Zredukować do minimum nawyk kompensacji i wytworzyć nowe, prawidłowe wzorce ruchowe.

Jeśli każda aktywność kończy się cierpieniem

Zadzwoń i umów się na wizytę, szybko podjęta rehabilitacja radykalnie skraca czas powrotu do zdrowia.